دکتر حشمت الله فلاحت پیشه http://falahatpisheh.mihanblog.com 2017-02-27T23:03:13+01:00 text/html 2017-02-27T18:52:24+01:00 falahatpisheh.mihanblog.com علی فلاحت پیشه،سجادحسینی میزان جریمه غایبان سربازی برای صدور کارت معافیت مشخص شد http://falahatpisheh.mihanblog.com/post/2124 <div itemtype="http://schema.org/ImageObject" itemprop="image" itemscope="" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: right; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><a itemprop="url" href="http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/463557-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF" title="" class="block mb8" style="border: 0px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; display: block; color: rgb(6, 63, 225);"><img itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="http://static0.ilna.ir/thumbnail/B90HOpCkjvFp/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SR1HhaeHPcWe7Z4QQxwQ5aCT9Xp076AmAK-lZ243bXRsoE-xuDHnCGIL88GkvFaMumjmO2kLy1DGXrNXlpXl5ZGQKdOS9g-1TnXuOejRjZDSys4NdjIqNZJEQ6csj1vAj09vxIbxZO-GM,/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2.jpg" alt="میزان جریمه غایبان سربازی برای صدور کارت معافیت مشخص شد" class="mauto block" style="text-align: justify; border: none; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 8px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%;"></a></div><p class="fn14 news_lead pr8 pl8 pt8 pb8" itemprop="description" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: justify; border: 1px solid rgb(230, 228, 228); margin: 0px 0px 16px; padding: 8px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(246, 246, 246); color: rgb(6, 85, 121);"><font size="3">نمایندگان مردم در خانه ملت، نحوه معافیت مشمولان غایب خدمت وظیفه عمومی را تعیین تکلیف کردند.</font></p><p style="font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: justify; border: 0px; margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#000099">به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی با بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۶ با بند ب تبصره ۱۱ با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.</font></p><p style="font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: justify; border: 0px; margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#660000">حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی نیز در موافقت با این بند اظهار داشت: سلسله مراتب برای تهیه این بند طی شده و نمی توان گفت که سربازی فقط برای فقرا است زیرا افرادی که تحت پوشش کمک های حمایتی هستند از تخفیف برخوردار هستند، از طرف دیگر سرپرست خانواری که برخلاف میلش به سربازی برود، آسیب های اجتماعی، اقتصادی برای خانواده اش ایجاد می شود.</font></p><p style="text-align: center; font-style: inherit; font-weight: inherit; border: 0px; margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#6600cc" face="times new roman, times, serif" size="3">متن کامل این گزارش را در ادامه مطلب بخوانید</font></p><p style="font-style: inherit; font-weight: inherit; text-align: justify; border: 0px; margin: 0px 0px 16px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#000099"><br></font></p> text/html 2017-02-25T15:07:39+01:00 falahatpisheh.mihanblog.com علی فلاحت پیشه،سجادحسینی به یاد حماسه هفتم اسفند ماه،به نقل از سایت فرارو: http://falahatpisheh.mihanblog.com/post/2123 <div align="justify"><font size="3" face="courier new,courier,monospace">در یاد آوری حماسه هفتم اسفند ماه و خاطرات آن انتخابات شیرین،مطلبی را از سایت کشوری فرارو نقل می کنم.شور انتخاباتی در شهرستان اسلام آبادغرب به حدی پرشور بود که باعث تعجب اکثر رسانه هاشد.از جمله خبر آنلاین با تیتر،بزرگ ترین گردهمایی انخاباتی از اولین سخنرانی دکتر فلاحت پیشه اظهار تعجب کرده بود.در زیر عین مطالب و عکس های سایت فرارو را نقل می کنم.</font><br class="Apple-interchange-newline"></div><span style="color: rgb(103, 29, 30); font-family: Arial; font-size: 19px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;"><br></span><div align="center"><span style="color: rgb(103, 29, 30); font-family: Arial; font-size: 19px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;">(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب<br><br></span><div class="title" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; font-size: 19px; line-height: normal; font-family: Arial; font-weight: bold; color: rgb(154, 16, 16); margin-bottom: 10px; margin-top: 4px; padding-right: 10px; text-align: right; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; font-size: 19px; margin: 0px; font-family: Arial; font-weight: bold; line-height: normal; color: rgb(154, 16, 16); font-style: normal; font-variant: normal; font-stretch: normal; padding: 0px; text-align: right;"><a href="http://fararu.com/fa/news/263222/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8" style="box-sizing: border-box; color: rgb(103, 29, 30); outline: none; background-color: transparent; text-decoration: none;">(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب</a></h1></div><div class="row news_line" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/inn_bg_t_line.gif&quot;) repeat-x rgb(255, 255, 255); height: 20px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><div class="col-md-18 col-xs-18" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 266.875px;"><div class="news_nav news_id_c" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 20px; font-family: tahoma; color: rgb(96, 96, 94); text-decoration: none; padding-right: 26px; text-align: right;"><span class="news_nav_title" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; color: rgb(96, 96, 94); text-decoration: none;">کد خبر:<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span>۲۶۳۲۲۲</div></div><div class="col-md-18 col-xs-18" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 266.875px;"><div class="news_nav news_pdate_c" style="box-sizing: border-box; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 20px; font-family: tahoma; color: rgb(96, 96, 94); text-decoration: none; padding-left: 26px; text-align: left;">۰۲ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۶</div></div></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: 19.2px; font-family: Tahoma, Arial; margin-top: 10px; text-align: justify; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); padding: 20px;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bold; text-decoration: underline;">فرارو-</span><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>در حالی که 5 روز تا رای گیری انتخابات مجلس مانده است، شهر اسلام آباد غرب در استان<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span> کرمانشاه شاهد شور انتخاباتی بی سابقه ای است. میتینگ تبلیغاتی حشمت الله فلاحت پیشه نامزد انتخابات در این شهر با حضور کم سابقه مردم همراه بود.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;">تصاویر ارسالی برای فرارو را در این باره می بینید.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;"><div style="box-sizing: border-box;" align="center"><img alt="(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب" title="(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1394/12/2/246734_301.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: medium none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;" width="500"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><img alt="(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب" title="(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1394/12/2/246736_112.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: medium none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;" width="500"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><img alt="(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب" title="(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1394/12/2/246737_468.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: medium none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;" width="500"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><img alt="(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب" title="(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1394/12/2/246738_432.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: medium none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;" width="500"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><img alt="(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب" title="(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1394/12/2/246739_526.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: medium none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;" width="500"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><img alt="(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب" title="(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1394/12/2/246740_158.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: medium none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;" width="500"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><img alt="(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب" title="(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1394/12/2/246741_510.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: medium none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;" width="500"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><img alt="(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب" title="(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1394/12/2/246742_303.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: medium none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;" width="500"><br style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"><img alt="(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب" title="(تصاویر) شور انتخاباتی در اسلام آباد غرب" src="http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1394/12/2/246743_733.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: medium none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto;" width="500"><br style="box-sizing: border-box;"></div></div><br class="Apple-interchange-newline"><br></div> text/html 2017-02-25T15:02:47+01:00 falahatpisheh.mihanblog.com علی فلاحت پیشه،سجادحسینی فلاحت‌پیشه در اخطاری مطرح کرد: http://falahatpisheh.mihanblog.com/post/2122 <h1 class="first-title" itemprop="headline"><font color="#FF0000" size="3" face="courier new,courier,monospace">دیوان محاسبات گزارشی از عملکرد دولت در فروش اوراق بهادار ارائه کند</font></h1><p class="summary" itemprop="description" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Yekan">نماینده اسلام‌آباد غرب با انتقاد از میزان مجوزهای مجلس به دولت برای فروش اوراق بهادار در بودجه 96 گفت که لازم است قبل از دادن چنین مجوزهایی دیوان محاسبات گزارشی از عملکرد دولت در فروش اوراق بهادار در سال‌های اخیر ارائه کند.</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Yekan">به گزارش ایسنا، حشمت‌الله فلاحت پیشه در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه) و در جریان بررسی جزئیات بودجه 96 با استناد به اصل 55 قانون اساسی در اخطاری گفت: در حال حاضر ما با دادن مجوزهای فروش اوراق بهادار به سمتی می‌رویم که بار مالی 80 هزار میلیارد تومانی را ایجاد می‌کنیم. این چیزی حدود چهار برابر عملکرد بودجه عمرانی کشور در سال‌های اخیر است که طبیعتاً به همین میزان در موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان بدهکاری به پیمانکاران و خرید تضمینی محصولات کشاورزی توقع ایجاد می‌شود.</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Yekan">وی ادامه داد: بر این اساس لازم است دیوان محاسبات گزارشی درباره عملکرد دولت درباره فروش اوراق بهادار و مالی به مجلس ارائه کند.</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Yekan">علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار گفت: گزارش اصلی دیوان محاسبات با ذکر اعداد و ارقامی به مجلس ارائه شده است.</font></p><font size="3" face="Mihan-Yekan"> </font><p dir="RTL" align="justify"><font size="3" face="Mihan-Yekan">وی افزود: اینکه گفته می‌شود در لایحه بودجه بیش از اندازه به دولت مجوز فروش اوراق بهادار داده شده، وارد است اما آنها اعلام می‌کنند چاره‌ای جز این نداریم چون منابع مالی نداریم.</font></p> text/html 2017-02-25T14:48:54+01:00 falahatpisheh.mihanblog.com علی فلاحت پیشه،سجادحسینی فلاحت پیشه در گفت گو با ایسنا تشریح کرد: http://falahatpisheh.mihanblog.com/post/2121 <header class="item-header"><b><font color="#FF0000" size="3" face="courier new,courier,monospace">گزارش آمانو توان چانه‌زنی ایران علیه بازیگران بین‌المللی را تقویت می‌کند<br><br><br></font></b><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Yekan">یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اجرای برجام را ارزشمند خواند و گفت:‌ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بهانه را از دست بازیگرانی که به دنبال احیای ایران هراسی هستند می‌گیرد و توان چانه‌زنی ایران را تقویت می‌کند.</font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan">-</font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><font size="3" face="Mihan-Yekan">گزارش آقای آمانو در شرایطی مطرح شد که آمریکا به یک سری از مرتجعین ادعاهای فصل هفت را علیه ایران مطرح می‌کند، ادعای فصل هفت مبتنی بر این است که ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است که پیش از این ادعاها در قالب مسئله هسته‌ای ایران مطرح شده بود.</font></font><br><font size="3" face="Mihan-Yekan"><font size="3" face="Mihan-Yekan">-</font></font><font size="3" face="Mihan-Yekan"><font size="3" face="Mihan-Yekan"><font size="3" face="Mihan-Yekan">از ابتدا موضوع کارشکنی‌های آمریکا بخشی از واقعیت تلخ برجام بود. در گزارش‌های چهارگانه وزارت امور خارجه نیز بر عهدشکنی آمریکا تأکید شده که آن نیز بارها از طرف جمهوری اسلامی ایران به شورای مربوطه اعلام شده است.</font></font></font><br></div> </header> text/html 2017-02-25T11:02:06+01:00 falahatpisheh.mihanblog.com علی فلاحت پیشه،سجادحسینی در گفت‌ وگو با نمایندگان تاکید شد؛ http://falahatpisheh.mihanblog.com/post/2118 <h1 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal !important; font-size: 24px !important; margin-top: 5px !important; margin-bottom: 7px !important; line-height: 22px !important;"><span id="ContentPlaceHolder1_litTitle" style="box-sizing: border-box;"><span name="News_Title" style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><font face="courier new, courier, monospace" color="#cc0000">تلاش مجلس برای اجرای قانون؛ صدور گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت</font></span></span></h1><div><br></div><div><span style="box-sizing: border-box;"><span name="News_Title" style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium; text-align: right;">نمایندگان مردم در خانه‌ملت با تاکید بر اجرای قانون، تاکید کردند که طبق قانون اخذ گواهینامه رانندگی نیازی به ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت ندارد.</span></span></span></div><div><span style="box-sizing: border-box;"><span name="News_Title" style="box-sizing: border-box; font-size: 18px;"><p dir="RTL" style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 205);"><span style="box-sizing: border-box;">فلاحت‌پیشه: قانون مرتبط با اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت لازم‌الاجرا است</span></span></strong></p><p dir="RTL" style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص مصوبه مجلس مبنی بر امکان اخذ گواهینامه رانندگی بدون کارت پایان خدمت و اظهارات مطرح شده درباره نبود الزام در اجرای آن گفت: رعایت سلسله مراتب قانونی در مورد تصمیمات مبتنی بر دفاع، امنیت و حوزه نظامی کشور ضروری است، این حوزه‌ها زیر نظر فرماندهی کل قوا است بنابراین دستگاه‌هایی چون ستاد کل نیروهای مسلح زمانی نظراتشان اعمال قانونی می‌شود که از سوی فرماندهی کل قوا به آنها اختیارات لازم داده شده باشد.</p><table width="100%" style="font-family: Mihan-Koodak; background-color: transparent; box-sizing: border-box; table-layout: fixed !important;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box;"><td valign="top" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; text-align: center;"><img alt="فلاحت پیشه" class="img-responsive center-block" src="http://media.icana.ir/Image/2013/08/42815_Orig.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px auto !important;"></td></tr></tbody></table><p dir="RTL" style="color: rgb(64, 64, 64); font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;">نماینده مردم اسلام‌آبادغرب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در موارد مختلف اگر ستاد کل نیروهای مسلح از سوی فرماندهی کل قوا اختیار داشته باشد می‌تواند در مورد اجرا یا عدم اجرای یک قانون تصمیم‌گیری کند، در این صورت مجلس نیز همراهی لازم را خواهد داشت کما اینکه مجلس پیش از تصویب قانون هماهنگی های لازم را انجام می‌دهد.</p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; background-color: rgb(79, 156, 228); text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#993399">متن کامل این مصاحبه را در ادامه مطلب بخوانید</font></span></div><div><span style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#993399"><br></font></span></div></span></span></div> text/html 2017-02-23T08:20:24+01:00 falahatpisheh.mihanblog.com علی فلاحت پیشه،سجادحسینی سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر فلاحت پیشه http://falahatpisheh.mihanblog.com/post/2117 <h1 class="nwstxtinfotitle" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 25px; font-family: newstext, Times, Arial, Tahoma, sans-serif; line-height: 35px; font-stretch: normal; color: rgb(0, 77, 153); padding-bottom: 17px; width: 623.325px; text-align: center;">دوستان و دشمنان فلسطین</h1><div><span style="color: rgb(76, 76, 76); text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak" size="3">ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد. «همه با هم فلسطین»، عنوان این همایش بزرگ است. چند نکته را به نمایندگی از همکاران عزیزم در مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ملت شریف ایران، در باب برگزاری این کنفرانس به عرض می رسانم؛ 1- فلسفه برگزاری این همایش به میزبانی مجلس آن است که فلسطین برای ایرانیان یک دغدغه ملی است و لذا خانه ملت فارغ از هر ملاحظه دیپلماتیک به دادخواهی مظلومان فلسطینی ادامه می دهد. مجالس چپ و راست در زمانه های دولت های چپ و راست به این وظیفه خود عمل کرده اند، امروز نیز روزی نو برای دفاع از فلسطین با حضور همه فراکسیون های مجلس و مسئولین ملی دیگر است.2- ایران اسلامی، دوست قدیمی فلسطین است. در طول ایام، کشورها و گروه های مختلف به آرمان فلسطین خیانت کردند ولی ایران پای آن آرمان ماند، هزینه هایش را نیز به جان خرید، چون طبق قانون اساسی انقلابی اش دفاع از مظلومان عالم را وظیفه خود می داند و صهیونیسم را بزرگترین توطئه قرن بیستم علیه دنیای اسلام می داند. در طول این مدت حتی برخی &nbsp;از گروه های فلسطینی نیز به سراب سازش و یا تهدید و تطمیع غرب با پول قارون های عرب سقوط کردند اما ایران آینده آنها را بهتر از خودشان تشخیص داد. امروز بخشی بی تعارف از آن آینده جلوی چشم فلسطینیان، آشکار شده است.</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#993399"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><font size="3" face="Mihan-Yekan" color="#993399">متن کامل این سرمقاله را در ادامه مطلب بخوانید</font></span></div> text/html 2017-02-21T18:44:47+01:00 falahatpisheh.mihanblog.com علی فلاحت پیشه،سجادحسینی اعتراض شدید دکتر فلاحت پیشه به مدیریت پزشکیان در جلسه امروز: http://falahatpisheh.mihanblog.com/post/2116 <p align="justify"><font face="Mihan-Koodak" size="4">حشمت الله فلاحت پیشه&nbsp; در اعتراض به نحوه اداره جلسه خطاب به پزشکیان اظهار داشت:</font></p><p align="justify"><font face="Mihan-Koodak" size="4"> نیمچه جلسه ها را در هیات رئیسه تعطیل کنید. در همین جلساتی که در جایگاه هیات رئیسه تشکیل می شود ۱۰ نفر به شما خط می دهند که با فلان پیشنهاد مخالفت کنید.</font></p><font face="Mihan-Koodak" size="4"> </font><p align="justify"><font face="Mihan-Koodak" size="4">وی خطاب به ریاست جلسه گفت: <font color="#000099">اگر آمادگی ندارید پشت این صندلی ننشینید.</font></font></p><p align="justify" style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="4" color="#ff0000">خبر تکمیلی</font></p><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-size: 16px; font-family: nassim-bold; line-height: normal; color: rgb(154, 16, 16); font-stretch: normal; text-align: right; background-color: rgb(237, 248, 254); padding: 0px;"><a href="http://rouydad24.ir/fa/news/45798/%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D9%85" style="box-sizing: border-box; outline: none; text-decoration: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0) !important; font-weight: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 25px !important; line-height: normal !important;">عذرخواهی فلاحت‌پیشه از تریبون مجلس بخاطر یک عصبانیت: قدری از عدالت خارج شدم /پزشکیان: متشکرم</a></h1><p style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">به گزارش خبرآنلاین، در جلسه علنی روز گذشته حشمت الله فلاحت پیشه نسبت به شیوه اداره جلسه ازسوی مسعود پزشکیان تذکر داد. با اینکه فلاحت پیشه از نمایندگان آرام صحن علنی است اما او در پایان سخنانش عصبانی شد و خطاب به رئیس جلسه گفت: اگر آمادکی ندارید پشت آن میز ننشینید. این سخن فلاحت پیشه روز گذشته، با واکنشی ازسوی پزشکیان مواجه نشد.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">امروز اما فلاحت پیشه از سخن دیروز خود پشیمان بود و وقتی خواست به عنوان موافق یکی از بندها گزارش بودجه سال 96 کل کشور سخن بگوید، ابتدا از پزشکیان عذرخواهی کرد و گفت: دیروز در تذکری که خطاب به رئیس جلسه،‌ جناب آقای پزشکیان مطرح کردم، قدری از عدالت خارج شدم، رسما از ایشان عذرخواهی می کنم.</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: justify;"><font face="Mihan-Yekan" size="3">پزشکیان عذرخواهی فلاحت پیشه را با این عبارت پذیرفت: «خواهش می کنم. متشکرم».</font></p> text/html 2017-02-21T18:31:13+01:00 falahatpisheh.mihanblog.com علی فلاحت پیشه،سجادحسینی فلاحت‌پیشه در گفت و گو با ایسنا خبر داد: http://falahatpisheh.mihanblog.com/post/2115 <h1 class="first-title" itemprop="headline"><font face="courier new,courier,monospace" color="#FF0000" size="3">درخواست تفحص از واگذاری "پالایشگاه کرمانشاه" تقدیم هیات رییسه مجلس شد</font></h1><p><img src="http://cdn.isna.ir/d/2016/06/17/3/57304627.jpg?ts=1484427484009" alt="http://cdn.isna.ir/d/2016/06/17/3/57304627.jpg?ts=1484427484009" height="380" width="547"></p><p><font face="Mihan-Koodak" size="3">عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه از ارائه درخواست مجمع نمایندگان این استان در خصوص تحقیق و تفحص پیرامون موضوع واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی، به هیات رییسه مجلس خبر داد.</font></p><p align="justify"><font face="times new roman,times,serif" color="#000099" size="3">-</font><font face="times new roman,times,serif" color="#000099" size="3">مجمع نمایندگان استان کرمانشاه همه راه‌های قانونی از جمله تذکر به رییس جمهور، سوال از وزیر، دیدار با وزاری نفت و اقتصاد و مسئول سازمان خصوصی سازی، درخواست از شورای تامین و نامه به مقامات مختلف کشور را در راستای روشن‌گری این واگذاری انجام داده‌اند.</font></p><p align="justify"><font face="times new roman,times,serif" color="#000099" size="3">-</font><font face="times new roman,times,serif" color="#000099" size="3">متاسفانه علی‌رغم همه این اقدامات، جریانی که ماهیتش هنوز برای ما مشخص نیست، اما از قدرت و لابی بسیار بالایی برخوردار است، بدون اعتنا به دغدغه و نگرانی‌های افکار عمومی در این زمینه، همچنان موضوع را پیش می‌برد و کار خود را می‌کند.</font></p><p align="justify"><font face="times new roman,times,serif" color="#000099" size="3">-یکی از بندهای </font><font face="times new roman,times,serif" color="#000099" size="3">درخواست تفحص موضوع تبانی مدیریتی احتمالی است. متاسفانه یک عرفی وجود دارد که برخی شرکت‌ها و نهادهای دولتی را که می خواهند واگذار کنند نوعی پس‌روی مدیریتی درآن به وجود آورده، شرکت‌ها را بدهکار می‌کنند و کارهایی که باید در آنها انجام نمی‌شود تا بهانه لازم برای واگذاری صورت گیرد.</font></p> text/html 2017-02-14T19:48:21+01:00 falahatpisheh.mihanblog.com علی فلاحت پیشه،سجادحسینی اخباری از کانال دکترفلاحت پیشه: http://falahatpisheh.mihanblog.com/post/2114 <div align="justify"><font face="Mihan-Koodak" size="3">بخش اعظم مواد مربوط به توسعه استان کرمانشاه از جمله امتیازات #ایثارگری و #منطقه جنگی از تصویب شورای نگهبان گذشت و به قانون تبدیل شد.<br>متن مواد 102 و 128 قانون برنامه توسعه ششم کشور که با پیشنهاد #دکترفلاحت_پیشه به تصویب رسید و در شورای نگهبان نیز تایید گردید.<br>"دکترفلاحت پیشه:خدا را شاکرم که بالاخره بخش عمده ای از حقوق و نیازهای مردم استان، محل و مرجع پیگیری قانونی پیدا کرد."<br><br></font><div align="center"><b><font color="#000099" face="times new roman,times,serif" size="3">قرارداد اجرای طرح پسماند اسلام آبادغرب امضا شد</font></b><br></div><font face="Mihan-Koodak" size="3"><br>#دکترفلاحت_پیشه:به زودی دو طرح بازیافت زباله تَر و پسماند الکترونیک اسلام آبادغرب و دالاهو هم اجرا خواهد شد.<br>در گام اول 600 میلیون تومان اعتبار ملی به حساب شهرداری اسلامآبادغرب ریخته شد.در صورت تسریع در کار بلافاصله پرداخت های بعدی هم صورت می گیرد.<br>امیدوارم با اجرای طرحهای بازیافت و پسماند علاوه بر حل اساسی یکی از مشکلات زیست محیطی منطقه زمینه اشتغال چند صد نفر از همشهریانم فراهم شود.<br><br><br></font></div> text/html 2017-02-14T19:29:34+01:00 falahatpisheh.mihanblog.com علی فلاحت پیشه،سجادحسینی فلاحت پیشه در گفت و گو با نامه نیوز: http://falahatpisheh.mihanblog.com/post/2113 <h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title" align="center"><font color="#FF0000" face="times new roman,times,serif" size="3">ازمعضلات اجتماعی بهره برداری انتخابی نشود</font></h1><p align="center"><font color="#660000" face="courier new,courier,monospace" size="4">پدیده کولبری ربطی به دولت ندارد</font></p><p align="center"><img alt="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMmnTwaMUxtfl1OLfW-I12H-nxbGFbQ_0Wh2DShgZaU6xc78v7qw" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMmnTwaMUxtfl1OLfW-I12H-nxbGFbQ_0Wh2DShgZaU6xc78v7qw" height="275" width="244"></p><h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title" align="center"><font size="3"> <font face="Mihan-IransansLight">کولبرها نخستین قربانیان پدیده قاچاق در کشور هستند</font></font></h1><p align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">پدیده کولبری حاصل عمکرد یک دولت نیست. موضوع این افراد ربطی به دولت خاصی ندارد</font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">کولبران، جمعیت فراموش شده‌ای هستند<br>کولبرها خود قربانی قاچاق سیستماتیک و رانتی هستند<br>برطرف شدن پدیده کولبری در گرو از بین رفتن قاچاق‌های بزرگ است که نه تنها به کولبرها، بلکه به کل کشور آسیب می‌رساند</font></p><p align="justify"><font color="#000099" face="Mihan-Koodak" size="3">هفته گذشته در غرب کشور بود که ریزش بهمن جان تعدادی از هموطنان را گرفت. تلخی این حادثه زمانی که مشخص شد این افراد کولبرانی بوده‌اند که از این طریق امرار معاش می‌کرده‌اند، بیشتر شد.</font></p><p align="center"><font color="#993399" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" size="2">متن کامل این گفت و گو را در ادامه مطلب بخوانید</font></p><p align="justify"><font color="#000099" face="Mihan-Koodak" size="3"><br></font></p> text/html 2017-02-14T19:20:07+01:00 falahatpisheh.mihanblog.com علی فلاحت پیشه،سجادحسینی فلاحت پیشه در گفت گو با ملت تشریح کرد: http://falahatpisheh.mihanblog.com/post/2112 <h1 align="center"><font color="#FF0000" face="times new roman,times,serif" size="3"><span id="ContentPlaceHolder1_litTitle"><span name="News_Title">شوک سخت حکومت آمریکا به ترامپ با استعفای «فلین» <br></span></span></font></h1><h1 align="center"><font color="#660000" face="courier new,courier,monospace" size="4"><span id="ContentPlaceHolder1_litTitle"><span name="News_Title">&nbsp;احتمال وقوع زلزله های مهیب سیاسی در کاخ سفید</span></span></font></h1><p><img class="img-responsive" src="http://media.icana.ir//Image/2016/06/201606101956336658_Orig.jpg" height="230" width="457"></p><p align="justify"><font color="#000099" face="Mihan-Koodak" size="3"><span id="ContentPlaceHolder1_litLead"><span name="News_Lead">آنچه که امروز درباره شرایط سیاسی ایالات متحده می توان بیان کرد این است که خطوط گسل سیاسی آمریکا خود را نشان می دهد و در آینده ممکن است زلزله هایی بزرگ تر از استعفای مشاورامنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا رخ دهد.</span></span></font></p> text/html 2017-02-14T19:15:09+01:00 falahatpisheh.mihanblog.com علی فلاحت پیشه،سجادحسینی فلاحت پیشه در گفت با خانه ملت: http://falahatpisheh.mihanblog.com/post/2111 <h1> <font color="#FF0000" face="courier new,courier,monospace" size="4"><span id="ContentPlaceHolder1_litTitle"><span name="News_Title">ترامپ دنبال نقش «جورج بوش پسر» است</span></span></font></h1><p><img class="img-responsive" src="http://media.icana.ir//Image/2016/11/201611103839686142_Orig.jpg" height="201" width="400"></p><p align="justify"><font color="#000099" face="Mihan-Koodak" size="3"><span id="ContentPlaceHolder1_litLead"><span name="News_Lead">دونالد ترامپ می خواهد نقش جورج بوش پسرپس از حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر را ایفا کند که بخشی از قوانین داخلی و قانون اساسی آمریکا لغو شد.</span></span></font></p><p align="justify"><font color="#000099" face="Mihan-Koodak" size="3"><br><span id="ContentPlaceHolder1_litBody"><span name="News_Body">رئیس جمهوری ایالات متحده به طور جدی به دنبال وارد کردن شوک به مهاجران است.</span></span></font></p> text/html 2017-02-12T19:50:28+01:00 falahatpisheh.mihanblog.com علی فلاحت پیشه،سجادحسینی با پیگیری های متعدد #دکترفلاحت_پیشه در وزارت علوم و جهاد کشاورزی صورت گرفت: http://falahatpisheh.mihanblog.com/post/2110 <div><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000099">حضور جناب مهندس اورنگی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان امور اراضی در فرمانداری شهرستان اسلام آباد غرب برای بررسی "جانمایی زمین دانشکده فنی رازی اسلام آباد غرب"</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Koodak" color="#000099">-لازم به ذکر است در این جلسه ،که با پیگیری های بی وقفه و حضور دکتر فلاحت پیشه صورت گرفت ،فرماندار محترم جناب آقای کریمی و مدیران کل محترم جهادکشاورزی ومنابع طبیعی هم حضور داشتند.</font></div><div><br></div> text/html 2017-02-12T19:48:35+01:00 falahatpisheh.mihanblog.com علی فلاحت پیشه،سجادحسینی در صحن علنی مجلس صورت گرفت: http://falahatpisheh.mihanblog.com/post/2109 <div style="text-align: justify;"><font size="4" face="Mihan-Koodak"> text/html 2017-02-08T17:44:18+01:00 falahatpisheh.mihanblog.com علی فلاحت پیشه،سجادحسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه رازی: http://falahatpisheh.mihanblog.com/post/2108 <h2 itemprop="headline" style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; line-height: 1.2em; color: rgb(51, 51, 51); margin: 2px 0px 10px; font-size: 24px; position: relative; padding-right: 20px; text-align: right;">ایران ۱۵ تحریم را تحمل کرد و قدرتش بالاتر رفت</h2><div><img src="http://media.mehrnews.com/d/2016/12/06/3/2295244.jpg?ts=1486462047399" alt="حشمت الله فلاحت پیشه "></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: 17px; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;">به گزارش&nbsp;</span><a class="saba-backlink" href="http://www.mehrnews.com/" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; font-size: 17px; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;">خبرنگار مهر</a><span style="font-size: 17px; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;">، حشمت الله فلاحت پیشه روز سه شنبه در «کارگاه گفتمان انقلابی و اقتدار ملی» که در محل سالن شهید شهریاری (ره) دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت شهید «احمدی فرد» دوازدهمین شهید مدافع حرم استان کرمانشاه و هم چنین تبریک ایام الله دهه فجر افزود: در حوزه سیاست به ویژه در سیاست بین المللی، به حدی شر در این دنیا هست و شرور وجود دارد که نمی توان آرمانی حرف زد.</span></font></div><div style="text-align: justify;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 1.6em; letter-spacing: -0.3px; text-align: right;"></p><span style="vertical-align: sub; font-size: medium; color: rgb(0, 0, 153);">-گفتمان اسلامی- انقلابی یک گفتمان ضروری در جمهوری اسلامی ایران است</span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#000099" size="3"><br></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium; vertical-align: sub;">-بخش اعظم هدفگذاری‌ها و راهبردهای دشمنان در منطقه بر علیه جمهوری اسلامی ایران است</span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#000099" size="3"><br></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium; vertical-align: sub;">-هم‌اکنون در گزارشات توسعه انسانی مباحث سیاسی نیز درج می‌شود</span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#000099" size="3"><br></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium; vertical-align: sub;">-مثلث «ایران هراسی» برای هدف قرار دادن ایران توسط آمریکا با استفاده از کشورهای عربی شکل گرفت</span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#000099" size="3"><br></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium; vertical-align: sub;">-عربستان نمی تواند به ما حمله کند مگر اینکه انتحار کند</span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#000099" size="3"><br></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium; vertical-align: sub;">-راهبرد امنیتی رژیم صهیونیستی معتقد است مهمترین دشمن آمریکا و اسرائیل ایران است</span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#000099" size="3"><br></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium; vertical-align: sub;">-افرادی چون ترامپ می خواهند بازی دنیا را به هم بزنند</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium; vertical-align: sub;">-ما سلاح اصلی مان را گذاشته ایم که اگر تهدیدی علیه ایران بشود آنها را به تلاویو بزنیم</span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#000099" size="3"><br></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium; vertical-align: sub;">-مدافعین حرم برای دفاع از فلسفه عمق استراتژیک جمهوری اسلامی ایران می جنگند</span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#000099" size="3"><br></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium; vertical-align: sub;">-تمام راهبردهای شکل گرفته برای سیبل کردن ایران بوده است</span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#000099" size="3"><br></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium; vertical-align: sub;">-عده ای در آمریکا هنوز معتقد به اجرای طرح اقدام هستند</span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#000099" size="3"><br></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium; vertical-align: sub;">-ترامپ و اطرافیانش به دنبال بر هم زدن بازی در دنیا&nbsp; هستند</span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#000099" size="3"><br></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium; vertical-align: sub;">-ترامپ به قوی تر شدن جمهوری اسلامی ایران اعتراف کرد</span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#000099" size="3"><br></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium; vertical-align: sub;">-حاضریم حتی فرمان عفو برای ایرانیان خارج از کشور بدهیم</span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#000099" size="3"><br></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium; vertical-align: sub;">-ترامپ دارد واقعیات جامعه آمریکایی را بیان می کند</span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#000099" size="3"><br></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium; vertical-align: sub;">-دنیا دارد به سمت رفتار ملی و خوداتکایی که ایران سال ها انجام داده می رود</span><br><p></p><div><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><div style="color: rgb(0, 0, 128);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 128);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><br></span></span></div><div><font color="#993399">متن کامل این پرسش و پاسخ را در ادامه مطلب بخوانید</font></div></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></div></div>